Kontakt

Fastighetsexpeditionen
Du kan kontakta fastighetsexpeditionen i ärenden som felanmälan, nyckelhantering, bokning av gästlägenhet med mera. Expeditionen är bemannad helgfria vardagar 07.00-07.30. Övriga tider går bra att ringa (tala in ett meddelande om ingen svarar så hör dom av sig) eller maila. Dom som jobbar på fastighetsexpeditionen är Kjell-Åke Nilsson och Pia Johansson.

E-post: fastighet@brfmagelungen.se
Tel: 08-864287
Styrelsen
Styrelsen ansvarar för att allting i föreningen fungerar som det ska avseende ekonomi, underhåll, skötsel etc. Kontakta gärna styrelsen om du har förslag eller frågor rörande föreningen.

E-post: styrelse@brfmagelungen.se

Katarina Strandberg, Ordförande

Vlasta Valan, Ledamot

John Rawley, Ledamot

Magnus Frisk, Ledamot

Belinda Retourné, Ledamot

Kjell Ottosson, HSB Ledamot

David Olsson, HSB Förvaltare
E-post: david.olsson@hsb.se
tel: 010-442 13 37

Valberedningen
Valberedningens främsta uppgift är att vara rådgivare åt föreningsstämman. Där tas beslut om vilka personer som ska ingå i styrelse, revisorsuppdrag och valberedning. Intresse till uppdragen kan lämnas när som helst under året.

Anette Uddqvist
E-post: Anette_uddqvist@hotmail.com
Katarina Wohlfart
E-post: katarina_wohlfart@hotmail.com
tel: 0706709968
Revisor
Revisorns uppgift är att granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete så att medlemmarnas intressen efterföljs.

George Lundqvist
E-post: georgi.lund@gmail.com