Kontakt

Fastighetsexpeditionen
Du kan kontakta fastighetsexpeditionen i ärenden som felanmälan, nyckelhantering, bokning av gästlägenhet med mera. Expeditionen är bemannad helgfria vardagar 07.00-07.30. Övriga tider går bra att ringa (tala in ett meddelande om ingen svarar så hör dom av sig) eller maila. Dom som jobbar på fastighetsexpeditionen är Kjell-Åke Nilsson och Pia Johansson.

E-post: fastighet@brfmagelungen.se
Tel: 08-864287
Styrelsen
Styrelsen ansvarar för att allting i föreningen fungerar som det ska avseende ekonomi, underhåll, skötsel etc. Kontakta gärna styrelsen om du har förslag eller frågor rörande föreningen.

E-post: styrelse@brfmagelungen.se

Vlasta Valan, Ordförande
E-post: vlasta.valan@gmail.com
tel:

David Olsson, HSB Förvaltare
E-post: david.olsson@hsb.se
tel: 010-442 13 37

Belinda Retourné, Ledamot

John Rawley, Ledamot

Kjell Ottosson, HSB Ledamot

Margus Toom, Ledamot

Nikki Svärdsén, Ledamot

Katarina Strandberg, Vice ordförande

Magnus Frisk, Sekreterare

Kristine Bull Sletholt, Ledamot

Valberedningen
Valberedningens främsta uppgift är att vara rådgivare åt föreningsstämman. Där tas beslut om vilka personer som ska ingå i styrelse, revisorsuppdrag och valberedning. Intresse till uppdragen kan lämnas när som helst under året.

Isabelle Ekstrand
Johan Jonsson
Zohra Memmi
Revisor
Revisorns uppgift är att granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete så att medlemmarnas intressen efterföljs.

George Lundqvist
E-post: georgi.lund@gmail.com