Kontakt

Fastighetsexpeditionen
Du kan kontakta fastighetsexpeditionen i ärenden som felanmälan, nyckelhantering, bokning av gästlägenhet med mera. Expeditionen är bemannad helgfria vardagar 07.00-07.30. Övriga tider går bra att ringa (tala in ett meddelande om ingen svarar så hör dom av sig) eller maila. Dom som jobbar på fastighetsexpeditionen är Kjell-Åke Nilsson och Pia Johansson.

E-post: fastighet@brfmagelungen.se
Tel: 08-864287
Styrelsen
Styrelsen ansvarar för att allting i föreningen fungerar som det ska avseende ekonomi, underhåll, skötsel etc. Kontakta gärna styrelsen om du har förslag eller frågor rörande föreningen.

E-post: styrelse@brfmagelungen.se

Katarina Strandberg, Ordförande
E-post: bkstrandberg@outlook.com
tel: 070-532 04 45

Magnus Frisk, Ledamot
E-post:
tel:

Belinda Retourné, Ledamot
E-post:
tel:

John Rawley, Ledamot
E-post: jrawley0@gmail.com
tel: 070-999 26 19

Vlasta Valan, Ledamot
E-post: vlasta.valan@gmail.com
tel: 073-909 31 61

Marina Arakelyan, Ledamot
E-post: marky7368@gmail.com
tel: 073-766 39 60

Kjell Ottosson, HSB Ledamot
E-post: kjelle.ottosson@gmail.com
tel: 070-885 10 49

David Olsson, HSB Förvaltare
E-post: david.olsson@hsb.se
tel: 010-442 13 37

Valberedningen
Valberedningens främsta uppgift är att vara rådgivare åt föreningsstämman. Där tas beslut om vilka personer som ska ingå i styrelse, revisorsuppdrag och valberedning. Intresse till uppdragen kan lämnas när som helst under året.

Lisbeth Sagefjord
E-post: lisbeth.sagefjord@gmail.com
Lars Mettälä
E-post: l.mettala@gmail.com
tel: 0733-122807
Revisor
Revisorns uppgift är att granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete så att medlemmarnas intressen efterföljs.

George Lundqvist
E-post: georgi.lund@gmail.com